logo

Gezondheidsenquête (GE 1981-1996)

De  Gezondheidsenquête (GE 1981-1996) had tot doel een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de ontwikkelingen in de gezondheid en medische consumptie van de Nederlandse bevolking. Daartoe zijn vragen gesteld over onder meer de ervaren gezondheid, activiteitenbeperking, contacten met de huisarts, de specialist en de tandarts, ziekenhuisopnamen en medicijngebruik. Tevens werd gevraagd naar de diverse persoons- en achtergrondkenmerken van de respondenten.
In 1997 is de Gezondheidsenquête GE opgegaan in POLS, het Permanent Leefsituatieonderzoek van het CBS, waarna het in 2010 weer een zelfstandig onderzoek is geworden (GECON). Zie ook de informatie bij het CBS over de gezondheidsenquêtes GE (1981-1996) en in POLS (1997-2009) en de continue gezondheidsenquête vanaf 2010.
De bestanden van de gezondheidsenquête zijn voor onderzoeksinstellingen te verkrijgen via
DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL-bevolking zelfstandig wonend

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen en huishoudens

Steekproefkader

PTT-afgiftenbestand

Steekproefmethode

gestratificeerde steekproef: gemeente, adres, huishouden, persoon; in principe worden alle personen op een steekproefadres ondervraagd, sedert 1983 met een maximum van vier personen per huishouden.

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijsten voor huishoudens, voor personen jonger dan 16 jaar, en voor personen ouder dan 16 jaar, sinds 1990 met behulp van een computer (CAPI); bovendien een schriftelijke vragenlijst voor personen van 16 jaar en ouder

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

doorlopend (26 deelsteekproeven per jaar); vanaf 1981 tot 1997

Weging

naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en urbanisatiegraad

Respons

circa 55 à 60% van de benaderde adressen

GE'81

10.218 personen; 3492 huishoudens

GE'85

9449 personen; 3475 huishoudens

GE'86

9033 personen; 3548 huishoudens

GE'87

8233 personen; 3304 huishoudens

GE'88

7879 personen; 3192 huishoudens

GE'89

8726 personen; 3350 huishoudens

GE'90

7342 personen; 3026 huishoudens

GE'91

6942 personen; 2910 huishoudens

GE'92

8763 personen; 3655 huishoudens

GE'93

8408 personen; 3564 huishoudens

GE'94

8823 personen; 3765 huishoudens

GE'95

9352 personen; 3924 huishoudens

GE'96

8738 personen; 3733 huishoudensHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Gezondheidsenquête (GE 1981-1996)

Menu