logo

Gezondheidsenquête Turken (GE-Turken)

In de periode oktober 1989 - oktober 1990 heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een afzonderlijke Gezondheidsenquête gehouden onder de Turkse bevolkingsgroep in Nederland. In de reguliere Gezondheidsenquête zijn de aantallen respondenten uit deze bevolkingsgroep te gering voor statistisch betrouwbare uitspraken over de door deze groep ervaren gezondheidssituatie en het door deze groep gerapporteerde gebruik van gezondheidsvoorzieningen.

 

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Turkse bevolkingsgroep in Nederland

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

personen en huishoudens

Steekproefkader

gemeentelijke persoonsregisters; plaatselijke Vreemdelingendiensten

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: gemeenten, huishoudens

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst in de Turkse taal

Opdrachtgever

Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC)

Uitvoerder veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerkperiode

oktober 1989 - oktober 1990

Frequentie

eenmalig (dertien deelsteekproeven)

Weging

naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gemeentegrootte

Berichtgevers

voor kinderen zijn de antwoorden gegeven door de ouders; voor volwassenen zijn alleen in uitzonderingsgevallen proxi-interviews gehouden

Steekproefomvang

1657 huishoudens

Respons

1373 huishoudens (83%) 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Gezondheidsenquête Turken (GE-Turken)

Menu