logo

God in Nederland (GIN)

Opinieonderzoeken naar geloof en kerk. Het onderzoek God in Nederland wordt af en toe in min of meer vergelijkbare vorm herhaald om zicht te krijgen op verschuivingen in de christelijke godsdienst, de godsdienstigheid van Nederlanders en de rol van de kerken in het publieke debat. Enkele bestanden zijn via DANS beschikbaar onder het tussen haakjes vermelde nummer.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 17 jaar en ouder
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Frequentie ongeveer om de tien jaar; momenteel zijn er onderzoeken uit 1966, 1979, 1996, 2006 en 2015
Verzamelmethode mondelinge vragenlijst; in 2006 ook webvragenlijst; in 2015 webvragenlijst

God in Nederland 2015

Opdrachtgever KRO
Steekproefkader LISS-panel
Steekproefmethode selectie uit panel
Veldwerperiode juni 2015
Steekproefaantal 2956 panelleden benaderd
Respons netto 2197 personen (74%)

God in Nederland 1966 (P0027)

Opdrachtgever Interact bv
Steekproefkader voor adressen: PTT-afgiftepuntenbestand
Steekproefmethode drietraps: gemeenten, adressen, personen
Veldwerkperiode 1966
Respons 1887 personen

God in Nederland 1979 (P0377)

Opdrachtgever De Tijd / KRO
Steekproefkader voor adressen: PTT-afgiftepuntenbestand
Steekproefmethode drietraps: gemeenten, adressen, personen
Veldwerkperiode 1979
Respons 1220 personen

God in Nederland 1996

Opdrachtgever RKK / KRO Kruispunt
Steekproefkader respondenten van het Tijdsbestedingsonderzoek 1995 van 17 jaar en ouder die aangegeven hadden aan vervolgonderzoek mee te willen doen
Veldwerk Intomart
Veldwerkperiode november - december 1996
Respons 1313 personen

God in Nederland 2006 (P1834)

Opdrachtgever Kaski, onderzoekscentrum religie en samenleving van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de KRO
Steekproefkader TPG-afgiftepuntenbestand
Steekproefmethode  adressensteekproef gestratificeerd naar regio en stedelijheidsgraad; procedure om persoon te kiezen is tijdens het veldwerk aangepast tot quota-procedure
Veldwerk  Veldkamp/ TNS-Nipo
Veldwerperiode  3 mei 2006 tot en met 21 september 2006, met een zomerstop van 17 juli tot 21 augustus
Steekproef bruto 2918 adressen; netto 2387 adressen
 Respons 950 personen (40%); plus 173 via de quota-procedure

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / God in Nederland (GIN)

Menu