logo

Harmonised European Time Use Surveys (HETUS)

HETUS is een databank met gegevens uit Europese tijdsbestedingsonderzoeken die zijn uitgevoerd volgens Europese richtlijnen. Eurostat heeft deze richtlijnen in 2000 opgesteld om tijdsbestedingsonderzoeken uit verschillende lidstaten onderling vergelijkbaar te laten zijn. Van vijftien landen zijn de gegevens te benaderen via de HETUS-webapplicatie van Statistics Sweden.

Het Nederlandse Tijdsbestedingsonderzoek (TBO) van 2006 is grotendeels volgens de HETUS-richtlijnen opgezet. Met ingang van 2011/2012 wordt  het TBO volledig volgens deze richtlijnen uitgevoerd.

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Harmonised European Time Use Surveys (HETUS)

Menu