logo

Homoseksualiteit en defensie (HED)

Om na te gaan hoe het staat met de acceptatie van homoseksueel en lesbisch personeel in de krijgsmacht laat het Ministerie van Defensie af en toe de houding van defensiepersoneel ten opzichte van homoseksualiteit peilen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie personeel in krijgsdienst
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader personeelsbestand van het ministerie van Defensie
Steekproefmethode random selectie binnen de verschillende personeelsgroepen
Verzamelmethode schriftelijke vragenlijst; de vragenlijst is in 2006 ook in 4 groepen klassikaal afgenomen
Opdrachtgever ministerie van Defensie
Frequentie onregelmatig

HED 2006

Veldwerk  ministerie van Defensie en het Sociaal en Cultureeel Planbureau (SCP)
Veldwerkperiode  januari-februari 2006
Steekproefomvang 3983 personen; plus 4 groepen van in totaal 170 personen klassikaal
Respons  1612 personen (41%); 170 personen in groepen

HED 1998

Veldwerk IVA, beleidsonderzoek en advies, Universiteit Tilburg,
Veldwerkperiode 1998
Steekproefomvang 1407 personen
Respons

970 personen (69%)

Beschikbaarheid het bestand is via DANS te verkrijgen (studienummer P1695)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Homoseksualiteit en defensie (HED)

Menu