logo

ICT-gebruik huishoudens en personen (ICT)

De snelle verspreiding van de informatie- en communicatietechnologie kan verstrekkende gevolgen hebben voor het dagelijkse leven van burgers. Het gebruik van ICT beïnvloedt onder meer de kansen op de arbeidsmarkt en mogelijkheden tot telewerken, mobiliteitsvraagstukken, handel via internet, burgerschap en scholing. Door verschillen in digitale uitrusting en vaardigheden zouden zowel hele huishoudens als individuen in het maatschappelijke verkeer achterop kunnen raken en van belangrijke voorzieningen en sociale contacten uitgesloten kunnen worden.
Daarom bestaat zowel bij de Nederlandse overheid als ook in Europees verband behoefte aan informatie op dit terrein. Vanaf 2005 is dan ook een Europese verordening van kracht die naast het al bestaande onderzoek naar ICT-gebruik bij bedrijven het onderzoek naar ICT-gebruik bij huishoudens en personen verplicht stelt. De opgenomen vragen zijn door Eurostat in overleg met alle lidstaten op elkaar afgestemd, waardoor een onderlinge vergelijking tussen landen mogelijk wordt.
Informatie over dit onderzoek bij het CBS

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in Nederland woonachtige particuliere personen van 12 tot 75 jaar

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen, huishoudens

Steekproefkader

gemeentelijke bevolkingsadministratie (GBA)

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef (gemeente, persoon)

Verzamelmethode

computerondersteunde telefonische vragenlijst (CATI)

Opdrachtgever

Europese Commissie (EC)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): Contact Center Outbound (CoCO)

Frequentie

jaarlijks sinds 2005

Weging

op grond van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, provincie, landsdeel en huishoudgrootte

Berichtgever

bij 12-16 jarige respondenten zijn de ICT-vragen over het huishouden door een ouder/verzorger beantwoord

ICT2005

Veldwerkperiode

april-mei 2005

Steekproefomvang

4442 personen (65%)

Respons

bruto 8962 personen; netto 6820 personen

ICT2006

Veldwerkperiode

april-mei 2006

Steekproefomvang

bruto 8492 personen; netto 6100 personen

Respons

4058 personen (67%)

ICT2008

Veldwerkperiode 

april-mei 2008 

Steekproefomvang 

bruto 12.776 personen; netto 6748 personen 

 Respons

4453 personen (66%) 

ICT2009

Veldwerkperiode 

april-mei 2009

 Steekproefomvang

bruto 12.072 personen; netto 6667 personen 

 Respons

4402 personen (66%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / ICT-gebruik huishoudens en personen (ICT)

Menu