logo

ICT-gebruik onder werknemers (ICTW)

De Europese Commissie heeft in 2000 de lidstaten opgeroepen om te bevorderen dat de beroepsbevolking voldoende ICT-kwalificaties verwerft voor de nieuwe informatiesamenleving. Om te bepalen welke factoren belangrijk zijn voor het aanpassingsvermogen van werknemers aan nieuwe ICT-ontwikkelingen, zijn gegevens verzameld over ICT-gebruik en ICT-competenties van Nederlandse werknemers.
Het bestand is via DANS te verkrijgen onder nummer P1566.

Korte onderzoeksbeschrijving

 

Doelpopulatie

Nederlandse werknemers in loondienst van 16 tot 65 jaar

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

CentERpanel

Steekproefmethode

selectie uit het panel

Verzamelmethode

zelf in te vullen computergestuurde vragenlijst

Opdrachtgever

Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS), Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit

Veldwerk

CentERdata

Frequentie

eenmalig

Weging

naar leeftijd, opleidingsniveau en economische sector, bepaald op basis van de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS

ICTW2002

Veldwerkperiode

januari 2002

Respons

938 personen

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / ICT-gebruik onder werknemers (ICTW)

Menu