logo

ICT-gebruik op scholen (ICTS)

Om inzicht te krijgen in het computerbezit en computergebruik binnen scholen is in 2001 voor het SCP een afzonderlijke vragenlijst voor leerlingen opgenomen in het project 'Jongeren en cultuur'. Dit  project loopt sinds 1998 en werd aanvankelijk uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en sinds 2004 door de Vrije Universiteit Amsterdam. Naast de leerlingen heeft voor elke school een ICT-coördinator of -docent een aparte vragenlijst ingevuld. Enkele gegevens over de scholen zelf zijn ontleend aan de kwaliteitskaarten van de Onderwijsinspectie. Ook in de cohorten van 2005 en 2008 is voor het SCP een vragenlijst over Jongeren en ICT opgenomen. In 2005 is van de ondervraagde leerlingen ook een van de ouders benaderd met een vergelijkbare vragenlijst.

De ICTS-bestanden en bijbehorende documentatie zijn te verkrijgen via DANS onder de tussen haakjes vermelde studienummers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

leerlingen in het voortgezet onderwijs

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

schoollocatie; klas

Entiteiten

personen

Steekproefkader

schoollocaties die deelnemen aan het Cultuur en School project

Steekproefmethode

meertrapssteekproef: gemeente, schoollocatie; random selectie van 3 klassen per schoollocatie; random selectie van de helft van de leerlingen in de klas

Frequentie

2001, 2005 en 2008

Verzamelmethode 

schriftelijke vragenlijst (klassikaal ingevuld) 

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Berichtgever

de gegevens over de scholen zijn deels verstrekt door de ICT coördinatoren / -docenten, deels afkomstig van de kwaliteitskaart van de Inspectie van Onderwijs

ICTS 2001 (P1559)

Veldwerk

Universiteit Utrecht

Veldwerkperiode

mei 2001

Respons

1213 leerlingen; 66 schoollocaties; 62 coördinatoren

ICTS 2005

Veldwerk

Vrije Universiteit Amsterdam

Veldwerkperiode

najaar 2005

Respons

1561 leerlingen en 1080 ouders; 69 schoollocaties met 147 klassen (80%); 70 docenten

ICTS 2008 

Veldwerk

Vrije Universiteit Amsterdam

Veldwerkperiode 

april t/m juni 2008 

Respons

1658 leerlingen; 32 schoollocaties met 167 klassen (85%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / ICT-gebruik op scholen (ICTS)

Menu