logo

Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen (KSV)

De enquête over individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen is gehouden ten behoeve van een verkennend onderzoek naar de mate waarin er onder de Nederlandse bevolking draagvlak bestaat voor de introductie van meer keuzevrijheid in de sociale verzekeringen, en naar de factoren die van invloed zijn op dit draagvlak.
Dit onderzoek en de bijbehorende documentatie zijn via
DANS te verkrijgen onder studienummer P1590.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

CentERpanel

Steekproefmethode

panel

Verzamelmethode

computergestuurde vragenlijst; deze is in twee delen gesplitst en in twee weekenden aan de panelleden voorgelegd

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

CentERdata

Frequentie

eenmalig

Veldwerkperiode

oktober 2001

Steekproefomvang

2.546 personen

Respons

2.204 personen (87%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen (KSV)

Menu