logo

Informele groepen in de sport (IGS)

Voor de rapportage Sport is er behoefte aan inzicht in de motieven voor het beoefenen van sport in informeel verband, oftewel het regelmatig sporten in een zelfgeorganiseerde groep. Hiervoor is in het onderzoek Informele groepen in de sport informatie verzameld over deze motieven en over de achtergronden en kenmerken van informele sporters. Naast dit kwantitatieve onderzoek is er ook een kwalitatief onderzoek geweest met diepte-interviews onder informele sporters.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

informele sporters

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

GfK Panel

Steekproefmethode

personen in het panel die de 12 maanden voorafgaand aan het najaar van 2008 aan sport hebben gedaan samen met familie, vrienden en kennissen

Verzamelmethode

online vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK Panelservices Benelux

Frequentie

eenmalig

Verslagperiode

de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek

IGS 2010

Veldwerkperiode

11 maart 2010 - 23 maart 2010

Steekproefomvang

2236 personen kregen een uitnodiging

Respons

2022 van de uitgenodigde personen (90%) hebben de vragenlijst bezocht; 1240 personen zijn bij de selectievragen uitgevallen en 782 personen (39%) hebben de vragenlijst volledig ingevuld

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Informele groepen in de sport (IGS)

Menu