logo

Informele hulpverlening / mantelzorg (IH)

De survey Informele hulpverlening / Mantelzorg is gehouden in het kader van een onderzoek dat het SCP in 2001 op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft uitgevoerd naar de knelpunten die het verlenen van mantelzorg met zich mee kan brengen. Drie onderwerpen zijn hierbij onderzocht: (1) de kosten die met het verlenen van mantelzorg gemoeid zijn; (2) de mate waarin mantelzorg een beroep op professionele thuiszorg en intramuraal verblijf voorkomt; (3) de behoefte aan en het gebruik van mantelzorgondersteuning. In 2007 en 2008 is dit onderzoek herhaald, ditmaal als een vervolgonderzoek op de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), die als opsporingsenquête fungeerde. De onderzoeken van 2007 en 2008 zijn bij DANS te verkrijgen onder nummer P1798.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

mantelzorgers: personen van 18 jaar of ouder die in de afgelopen 12 maanden hulp hebben geboden in vrij ernstige situaties van hulpbehoefte

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

2001, 2007 en 2008

IH 2001

Steekproefkader

telefoonnummerbestand CentERdata

Steekproefmethode

telefonische opsporingsenquête

Verzamelmethode

telefonische opsporingsenquête (CATI) gevolgd door schriftelijke enquête onder de doelgroep

Veldwerk

CentERdata i.s.m. M4Marktonderzoek

Weging

naar leeftijd, geslacht en samenstelling huishouden en naar hulpverlenende mannen

Veldwerkperiode

opsporingsenquête: november - december 2001; schriftelijke enquête: december 2001 - februari 2002

Steekproefomvang

opsporingsenquête: 10.984 personen, van wie 6487 in doelgroep; 1989 bereid mee te doen

Respons

doelgroepenquête: 1211 personen (61%)

IH 2007

Steekproefkader

EBB

Steekproefmethode

opsporingsvragen gesteld aan huishoudkern in de EBB-module Arbeid en ZorgVerzamelmethode

schriftelijke drop-off-vragenlijst bij de doelgroep

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Weging

naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, arbeidspositie, afkomst, regio, positie in huishouden

Veldwerkperiode

juni-november 2007

Aantallen

55.065 personen uit 22.137 huishoudens; 5753 personen in de doelgroep, waarvan 2646 personen (46%) de vragenlijst hebben ingevuld

IH2008 

Steekproefkader 

EBB 

Steekproefmethode

opsporingsvragen (andere dan in 2007) in de EBB-persoonsvragenlijst gesteld aan alle personen in het huishouden van 18 jaar en ouder

Verzamelmethode 

schriftelijke drop-off-vragenlijst bij de doelgroep 

Veldwerk 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Weging 

naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleiding, arbeidspositie, afkomst, regio, positie in huishouden

Veldwerkperiode 

juli-september 2008

Aantallen

30.008 personen uit 11.879 huishoudensHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Informele hulpverlening / mantelzorg (IH)

Menu