logo

Inkomenspanelonderzoek (IPO)

Het Inkomenspanelonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gehouden om een beeld te schetsen van de samenstelling en verdeling van inkomens van personen en huishoudens in Nederland.
In 2001 is het belastingstelsel herzien in Nederland. Ook heeft met ingang van 2001 een revisie van de inkomensstatistieken van het CBS plaatsgevonden. De gegevens over 2001 zijn hierdoor niet geheel vergelijkbaar met eerder gepubliceerde gegevens over 2000 en eerdere jaren.
CBS-informatie over het IPO

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bevolking van Nederland in particuliere huishoudens

Soort onderzoek

panelonderzoek

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen en particuliere huishoudens

Steekproefmethode

panelonderzoek; het panel wordt jaarlijks aangevuld met een steekproef van 0,61% uit immigranten en nul-jarigen

Frequentie

doorlopend

Weging

naar geslacht, leeftijdsklasse, regio, huishoudensgrootte en leeftijdsklasse van het hoofd

Steekproefomvang

circa 75.000 'kernpersonen', aangevuld met hun huishoudensleden, in totaal ongeveer 210.000 personen

Respons

administratieve non-respons is circa 1% van de geselecteerde kernpersonen

Berichtgevers

ministerie van Financiën (Belastingdienst), ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (individuele huur­subsidie) en Informatie Beheer Groep (studiefinanciering)

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Inkomenspanelonderzoek (IPO)

Menu