logo

Internationale slachtofferenquête / International Crime Victims Survey (ICVS)

De internationale slachtofferenquête is opgezet met een drieledig doel: het bieden van een alternatief voor de politierapportage van misdaadcijfers, het aanpassen van de bij bestaande slachtofferenquêtes gebruikte methodologie om internationale vergelijkingen mogelijk te maken en het achterhalen welke groepen onder de bevolking het sterkste door misdaad worden getroffen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bevolking van 16 jaar en ouder in geïndustrialiseerde landen en steden van niet-geïndustrialiseerde landen

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishoudens, personen

Entiteiten

huishoudens, personen

Steekproefkader

verschilt per land

Steekproefmethode

in de meeste landen: aselecte steekproef van (vaste) telefoonnummers, Troldahl-Carter om het te ondervragen lid van het huishouden te kiezen

Verzamelmethode

in de meeste landen: computerondersteund telefonisch afgenomen vragenlijst (CATI)

Opdrachtgever

United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), voor Nederland: ministerie van Justitie

Veldwerk

in de meeste landen gecoördineerd door Interview-NSS

Frequentie

1989, 1992, 1996, 2000

Weging

naar huishoudomvang; geslacht, leeftijd, regio

Berichtgever

proxy niet toegestaan

Verslagperiode

ervaringen over de voorafgaande vijf jaren en het afgelopen jaar

ICVS 1989

Steekproefomvang

15 deelnemende landen; in Nederland: 3067 personen

Respons

in Nederland: 2000 personen (65%)

ICVS 1992

Steekproefomvang

13 deelnemende landen; in Nederland: 3012 personen

Respons

in Nederland: 2000 personen (66%)

ICVS 1996

Steekproefomvang

12 deelnemende landen; in Nederland: 3206 personen

Respons

in Nederland: 2008 personen (63%)

ICVS 2000

Steekproefomvang

17 deelnemende landen; in Nederland: 3459 personen

Respons

in Nederland: 2001 personen (58%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Internationale slachtofferenquête / International Crime Victims Survey (ICVS)

Menu