logo

Interviews lokaal jeugdbeleid (ILJ)

Ten behoeve van het project Lokaal jeugdbeleid zijn interviews afgenomen in 74 gemeenten en 4 deelgemeenten over de inhoud van het lokale jeugdbeleid en de participatie van jongeren.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL gemeenten

Soort onderzoek

enquête

Entiteiten

gemeenten

Steekproefmethode

aselecte steekproef; stratificatie naar sociaal economische achterstand (2) en stedelijkheidsklasse (5)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Veldwerkperiode

oktober - december 1998

Verslagperiode

1998

Frequentie

eenmalig

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst

Berichtgever

ambtenaren

Steekproefomvang

8 gemeenten per stratum: 74 gemeenten en 4 deelgemeenten (één stratum bevat slechts 2 gemeenten)

Respons

71 gemeenten en 3 deelgemeentenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Interviews lokaal jeugdbeleid (ILJ)

Menu