logo

Kijk op Kinderopvang (KoK)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de keuzes die ouders maken als het gaat om kinderopvang en werk. In dit onderzoek is gekeken naar hoe ouders over de
betaalbaarheid, toegankelijkheid én kwaliteit van opvang denken. Ook is gekeken in hoeverre deze percepties samenhangen met het gebruik van opvang, de arbeidsmarktparticipatie en de werk-privébalans van ouders. In het onderzoek zijn ook kwetsbare gezinnen betrokken, aangezien deze groepen relatief weinig gebruik maken van formele opvang en onbekend is wat hiervan de achterliggende reden is.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie Kinderopvang: huishoudens met het oudste kind geboren in 2016 (baby-groep). Buitenschoolse opvang: huishoudens met het oudste kind geboren in 2012 (kleuter-groep).
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon (kind)
Entiteiten personen
Steekproefkader Gemeentelijke basisadministratie. Steekproeftrekking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Verzamelmethode vragenlijst, naar keuze schriftelijk of via internet in te vullen
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Veldwerk Panteia
Frequentie eenmalig in 2017
Weging

Kinderopvang: responscorrectie: inkomen huishouden + woning + opleiding + kwetsbaar + gebruik opvang+ gebruik opvang:woning + woning:etnische groep,  eindweging: aantal ouders in gezin, inkomen huishouden en etnische groep.
Buitenschoolse opvang: responscorrectie: inkomen huishouden + woning + opleiding + lft + lft:woning, eindweging: aantal ouders in gezin, inkomen huishouden en gebruik opvang.

Meting 2017

Veldwerkperiode 1 augustus 2017 -  23 oktober 2017
Steekproefomvang 7857 (Kinderopvang: 3655, BSO: 4.202)
Respons 1.832 (23%) (Kinderopvang: 900 (25%),  BSO: 932 (22%))

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Kijk op Kinderopvang (KoK)

Menu