logo

Kinderen van Midden- en Oost-Europese migranten (KML)

De KML-gegevens zijn verzameld voor een verdiepend onderzoek in opdracht van het minsterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Dit onderzoek beoogt inzicht te krijgen in de problematiek van deze kinderen en op de verschillen binnen deze groepen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen van 0 tot en met 17 jaar die na de uitbreiding van de EU in Nederland zijn komen wonen of hier zijn geboren.
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader basisregistratie personen (BRP)
Steekproefmethode steekproef door CBS getrokken uit de BRP; stratificatie naar herkomst en leeftijd van het kind
Verzamelmethode online vragenlijst; non-respondenten zijn face-to-face benaderd
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Veldwerk I&O Research; face to  face interviews door Colourview
Frequentie eenmalig
Berichtgever ouder/verzorger

KML 2015

Veldwerkperiode 7 oktober 2015 - 11 december 2015
Steekproefomvang bruto steekproef: 2721 personen: 999 Polen, 861 Bulgaren, 861 Roemenen
Respons

netto 1208 respondenten (44%): 444 Poolse , 328 Bulgaarse en 436 Roemeense ouders

KML-documentatie

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Kinderen van Midden- en Oost-Europese migranten (KML)

Menu