logo

Kunst kopen en internet (KK&I)

Om inzicht te krijgen in de rol van internet bij de bereidheid tot het kopen van beeldende kunst is een online enquête gehouden. op verschillende websites over beeldende kunst. Het onderzoek is gehouden in het kader van de masterthesis van Jurjen van Houwelingen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bezoekers van verschillende websites over beeldende kunst

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

bezoekers van verschillende websites over beeldende kunst, inclusief die van het Instituut Collectie Nederland (ICN)

Steekproefmethode

zelfselectie

Verzamelmethode

online vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

eenmalig

 

Veldwerkperiode

najaar 2007

Respons

338 bruikbare reactiesHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Kunst kopen en internet (KK&I)

Menu