logo

Kwaliteit van Werk (KvW)

In het kader van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland zijn gegevens verzameld onder werknemers in Nederland over veiligheid op het werk en de gevolgen van eventuele homonegatieve ervaringen voor de werkbeleving en prestaties op het werk. De vragen richtten zich op de werkervaring (betrokkenheid bij de organisatie, relaties met collega’s en leidinggevenden, conflicten op het werk, tevredenheid met het werk, gezondheid) van homoseksuele en heteroseksuele werknemers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

werknemers in Nederland van 20 jaar of ouder

Soort onderzoek

enquête, verrijkt met registergegevens van het CBS

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

polisadministratie van het UWV

Steekproefmethode

selectie op ingeschreven bij GBA op 12 september 2012; aselecte steekproef door het CBS

Verzamelmethode

keuze tussen papieren vragenlijst en internetvragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

I&O Research

Frequentie

eenmalig

Weging

op basis van geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, burgerlijke staat, type huishouden, plaats in huishouden, bedrijfstak, grootteklasse bedrijf, stedelijkheid, provincie, G4 en loon

KvW 2012

Veldwerkperiode

26 oktober 2012 tot en met 6 januari 2013

Steekproefomvang

25.800 personen

Respons

9793 personen (38%) waarvan 2875 via web (29%) en 6918 schriftelijk (71%); bij analyses wordt met 9792 cases gewerkt, omdat één case niet gewogen kan worden

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Kwaliteit van Werk (KvW)

Menu