logo

Kwaliteit van de publieke dienstverlening (KPD)

Doel van het onderzoek Kwaliteit van de publieke dienstverlening is het verkrijgen van inzicht in de mening van de burgers over de kwaliteit van de publieke sector (zorg, onderwijs, wonen, justitie en politie, gemeentelijke dienstverlening, arbeid en sociale zekerheid). Vanuit deze sector zelf zijn er verschillende aanwijzingen dat de kwaliteit van de dienstverlening op het spel staat, bijvoorbeeld vanwege personeelstekorten. Met dit onderzoek wordt gepoogd te achterhalen of burgers een kwaliteitsverandering waarnemen in de publieke voorzieningen.

Kwaliteit van de publieke dienstverlening is de opvolger van het onderzoek Kwaliteit van de quartaire sector (KQS).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

adres, persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

TNT-postafgiftepuntenbestand van Cendris

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: adres, persoon

Verzamelmethode

mixed mode: online vragenlijst (CAWI) of schriftelijke vragenlijst (PAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

TNS NIPO

Frequentie

incidenteel

Weging

naar leeftijd, geslacht, opleiding, regio en huishoudgrootte

Verslagperiode

algemene mening over de kwaliteit en veranderingen in de afgelopen vijf jaar; toegespitste mening na een concrete ervaring in het voorafgaande jaar

KPD 2010

Veldwerkperiode

23 september 2010 tot en met 12 december 2010

Steekproefomvang

11.052 personen

Respons

3004 personen (27%), waarvan 33% CAWI en 67% PAPI

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Kwaliteit van de publieke dienstverlening (KPD)

Menu