logo

Kwaliteit van de quartaire sector (KQS)

Doel van het onderzoek is het verkrijgen van meer inzicht in de mening van de burgers over de kwaliteit van de quartaire sector (zorg, onderwijs, wonen, justitie en politie, gemeentelijke dienstverlening, arbeid en sociale zekerheid). Vanuit deze sector zelf zijn er verschillende aanwijzingen dat de kwaliteit van de dienstverlening op het spel staat, bijvoorbeeld vanwege personeelstekorten. Met dit onderzoek wordt gepoogd te achterhalen of burgers daadwerkelijk een kwaliteitsverandering waarnemen in de publieke voorzieningen.

De bestanden en bijbehorende documentatie zijn te verkrijgen via DANS onder de tussen haakjes vermelde studienummers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 25 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

vierjaarlijks, vanaf 2002

Weging

naar geslacht x leeftijd, opleiding en regio

KQS 2002 (P1580)

Steekproefkader

GfK ScriptPanel

Steekproefmethode

personensteekproef uit GfK ScriptPanel

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Veldwerk

GfK PanelServices Benelux

Veldwerkperiode

januari 2002

Steekproefomvang

4090 personen

Respons

3015 personen (74%)

KQS 2006 (P1809)

Steekproefkader

postafgiftepuntenbestand

Steekproefmethode

aselecte tweetrapssteekproef: adres/huishouden, persoon (eerstjarige)

Verzamelmethode

oorspronkelijk keuze tussen schriftelijke vragenlijst of via internet, naderhand ook telefonisch

Veldwerk

Intomart GfK

Veldwerkperiode

september-oktober 2006

Steekproefomvang

initiële steekproef 5587 huishoudens, additionele steekproef 5021 huishoudens

Respons

2771 personen (26%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Kwaliteit van de quartaire sector (KQS)

Menu