logo

Kwaliteit van het funderend onderwijs (KFO)

Het onderzoek 'Kwaliteit van het funderend onderwijs' is opgezet om inzicht te krijgen in de opvattingen van ouders over de kwaliteit van het basis  en voortgezet onderwijs. Er bleek namelijk weinig bekend over wat hedendaagse ouders belangrijk vinden in het onderwijs, terwijl zij in toenemende mate betrokken zijn en worden bij het reilen en zeilen op de school van hun kinderen. In de enquête die de ouders krijgen voorgelegd, komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod: schoolkeuzemotieven en feitelijke schoolkeuze, contacten met de school, gewenste en feitelijke kwaliteit van het onderwijs, informatie aanbod en behoefte over het onderwijs en de school, opvattingen over taken van de school en van het gezin, de rol van de ouders in het onderwijs, de kosten van het onderwijs en tijd voor het onderwijs.
Het bestand is te verkrijgen via
DANS onder nummer P1651.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

huishoudens met kinderen in het basis  of voortgezet onderwijs (4 16 jaar)

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

huishoudens

Steekproefkader

verschillende GfK-panels

Steekproefmethode

selectie van huishoudens met kinderen in het basis  of voortgezet onderwijs (4 16 jaar)

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK Interact

Frequentie

eenmalig

Weging

naar opleiding moeder en aantal verdienende ouders

Veldwerkperiode

eind 2000

Respons

1231 huishoudens met kinderen in het basisonderwijs; 1101 huishoudens met kinderen in het voortgezet onderwijs

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Kwaliteit van het funderend onderwijs (KFO)

Menu