logo

Kwaliteitskaart / Toezichtskaart voor het voortgezet onderwijs (KVO)

De Inspectie van het Onderwijs stelt jaarlijks een kwaliteitskaart samen voor elke school die voortgezet onderwijs verzorgt. Aan de gegevens van de kwaliteitskaart (schoolnaam, kengetallen) worden gegevens over de examenresultaten en de in-, door- en uitstroom van leerlingen toegevoegd.
Door een nieuwe vorm van toezicht houden is de Kwaliteitskaart vanaf juli 2008 vervangen door de Toezichtkaart. De inspectie stelt de gegevens voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar via DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

scholen voor voortgezet onderwijs

Soort onderzoek

registratie/tellingen

Entiteiten

scholen/vestigingen

Verzamelmethode

door scholen ingevulde formulieren

Opdrachtgever

Inspectie van het Onderwijs

Verzameling

Inspectie van het Onderwijs i.s.m. Onderzoek Centrum Toegepaste Onderwijskunde (OCTO)

Verslagperiode 

De gegevens hebben betrekking op het aan de betreffende editie voorafgaande jaar

Frequentie

jaarlijks

Aantallen

1997: 637 scholen
1998: 663 scholen; 1086 vestigingen
1999: 653 scholen; 1151 vestigingen
2000: 621 scholen; 1151 vestigingen
2001: 596 scholen; 1142 vestigingen
2002: 580 scholen; 1144 vestigingen
2003: 588 scholen; 1157 vestigingen
2004: 580 scholen; 1172 vestigingen
2005: 559 scholen; 1152 vestigingen
2006: 1134 vestigingen
2007: 1120 vestigingen
2008: 1136 vestigingen
2009: 1133 vestigingen
2010: 1133 vestigingen
2011: 1163 vestigingen
2012: 1169 vestigingen
2013: 1185 vestigingenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Kwaliteitskaart / Toezichtskaart voor het voortgezet onderwijs (KVO)

Menu