logo

Landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid (LEO)

Dit longitudinale onderzoek is opgezet ten behoeve van de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid. In 1988 is begonnen met het volgen van cohorten in groep 4, 6 en 8 van de basisschool. Het LEO onderzoek is in 1994 opgevolgd door het cohort onderzoek primair en speciaal onderwijs ( PRIMA ).
De LEO-bestanden zijn via
DANS te verkrijgen: het directie- en leerkrachtenbestand onder nummer P1216 en het leerlingen- en oudersbestand onder nummer P1222.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

leerlingen uit groep 4, 6 en 8 van de basisschool

Soort onderzoek

cohortonderzoek

Steekproefeenheid

basisschool

Entiteiten

scholen; klassen; personen

Steekproefkader

alle basisscholen

Steekproefmethode

3,5% random steekproef; stratificatie naar wel of geen onderwijsvoorrangsgebied en schoolscore; aangevuld met steekproef van de helft van de voorrangsgebieden

Steekproefomvang

er zijn circa 1250 scholen benaderd

Respons

696 scholen waren bereid om mee te doen (56%)

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijsten; CITO  en andere toetsen

Opdrachtgever

Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs SVO

Veldwerk

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS) en Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs, Opvoeding en Ontwikkeling (GION)

Frequentie

tweejaarlijkse peiling: schooljaar 1988/1989; 1990/1991

Berichtgevers

achtergrondgegevens via ouders van leerlingen, leerkrachten en schooldirecties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Landelijke evaluatie onderwijsvoorrangsbeleid (LEO)

Menu