logo

Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen (LISS Panel)

Het LISS-panel (Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen of Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences) is het belangrijkste onderdeel van het MESS-project (Measurement and Experimentation in the Social Sciences). Het panel bestaat uit 5000 huishoudens en 8000 personen, en is gebaseerd op een steekproef van huishoudens, getrokken door het Centraal Bureau voor de Satistiek(CBS). Het wordt uitgevoerd door CentERdata en bestaat sinds oktober 2007.

LISS Core Study

De panelleden vullen elke maand een vragenlijst in. De helft van de jaarlijks beschikbare tijd is bestemd voor de LISS Core Study die jaarlijks wordt herhaald en die tot doel heeft veranderingen in de levensloop en leefsituatie van de panelleden te volgen. De LISS Core Study bestaat uit acht vragenlijsten op de gebieden:

  • Gezondheid
  • Normen en waarden/ politiek
  • Religie en etniciteit
  • Maatschappelijke integratie en vrije tijd
  • Familie en huishouden
  • Opleiding en werk
  • Persoonlijke eigenschappen
  • Economische situatie en huisvesting

De andere helft van de interviewtijd is beschikbaar voor eigen vragen van onderzoekers van universiteiten en onderzoeksinstituten. Alle gegevens worden beschikbaar gesteld via de LISS data website.

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen (LISS Panel)

Menu