logo

Leefsituatie van de Nederlandse bevolking (LSO)

Doel van dit onderzoek is een breed overzicht te verkrijgen van objectieve en subjectieve kenmerken van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Naast gegevens over achtergrondkenmerken komt informatie beschikbaar over de woonsituatie, het milieu, de kwaliteit van de arbeid, de besteding van de vrije tijd, maatschappelijke participatie, gezondheidsbeleving, medische consumptie, welzijn, sociale relaties en tevredenheid met leefsituatieaspecten. Aanvankelijk werd het onderzoek driejaarlijks gehouden onder de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder Vanaf 1989 is dit een doorlopend onderzoek geworden (DLO), met een gewijzigde vraagstelling. In 1997 is het DLO opgegaan in POLS, het permanent onderzoek naar de leefsituatie.
De LSO-bestanden zijn te verkrijgen via DANS onder de tussen haakjes vermelde P-nummers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

gemeentelijke bevolkingsregisters / PTT-afgiftepuntenbestand

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: gemeenten, personen

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

In 1974 NSS Marktonderzoek, daarna Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

driejaarlijks, van 1974 tot en met 1986

LSO'74

(P0210)

Veldwerkperiode

mei 1974

Steekproefomvang

6666 personen

Respons

4806 personen (72%)

LSO'77

 

(P0328)

Veldwerkperiode

april - mei 1977

Steekproefomvang

circa 5500 personen

Respons

3905 personen (70%)

LSO'80

( P0655 (CBS-versie) / P0657 (SCP-versie))

Veldwerkperiode

april - mei 1980

Steekproefomvang

4671 personen

Respons

2865 personen (61%)

LSO'83

( P0761)

Veldwerkperiode

mei - juni 1983

Steekproefomvang

7016 personen

Respons

3987 personen (57%)

LSO'86

(P1454)

Veldwerkperiode

april - mei 1986

Steekproefomvang

circa 7100 personen

Respons

4040 personen (57%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Leefsituatie van de Nederlandse bevolking (LSO)

Menu