logo

Leefstijlmonitor (LSM)

In de Leefstijlmonitor worden sinds 2014 de gegevens van verschillende partijen verzameld over gedrag waarvoor een relatie met goede gezondheid of gezondheidsproblemen is vastgesteld, onder meer de gezondheidsenquête van het CBS (GE). Deze monitor is in de eerste plaats bedoeld voor de onderbouwing van beleid op het gebied van leefstijl en gezondheid, en beoogt  een efficiëntere en samenhangender organisatie van de gegevensverzamelingen op dit terrein. De leefstijl-gerelateerde thema’s zijn roken, alcohol, drugs, bewegen, voeding, gezond gewicht, seksuele gezondheid, en ongevallen. Het ontwerp en uitvoering van de Leefstijlmonitor vallen onder de verantwoordelijkheid van de deelnemende partijen. Zie voor een overzicht hiervan en nadere informatie de bladzijde leefstijlmonitor.nl bij het RIVM.

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Leefstijlmonitor (LSM)

Menu