logo

Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren (LHBJ)

In het kader van het onderzoek naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is informatie verzameld over lesbische, homoseksuele en biseksuele (LHB) jongeren. Gevraagd is naar hun ervaringen met hun seksuele voorkeur, coming-out, acceptatie en homo-negativiteit in hun omgeving, gezondheid en welbevinden. Voor controlegroepen is informatie verzameld over hun sociaal-demografische achtergrond, welzijn en gezondheid.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse LHB jongeren van 16 tot en met 25 jaar. Daarnaast zijn er twee controlegroepen: heteroseksuele jongeren en bijna-heteroseksuele jongeren

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

TNS-Nipo-base

Steekproefmethode

alle inzetbare personen van 16 tot en met 25 jaar uit de TNS-Nipobase zijn benaderd met een selectievraag

Verzamelmethode

online vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

TNS-Nipo

Frequentie

eenmalig

LHBJ 2013

Veldwerkperiode

2 tot en met 15 december 2013

Steekproefomvang

13.749 personen benaderd; na selectievraag 6711 personen over

Respons

8052 personen (59%), waarvan 1015 personen in het onderzoek zijn meegenomen:140 personen uit de doelgroep en 701 personen uit de controlegroepen

 

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Lesbische, homoseksuele en biseksuele jongeren (LHBJ)

Menu