logo

Lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen (55+) (LHBO)

In het kader van het onderzoek naar acceptatie van homoseksualiteit in Nederland is een survey gehouden onder lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen (55+). Gevraagd is naar hun ervaringen met hun seksuele voorkeur, zoals openheid, acceptatie en LHB-negativiteit in hun omgeving. Daarnaast is een controlegroep van heteroseksuele 55-plussers ondervraagd. Van deze groep is informatie verzameld over hun sociaal-demografische achtergrond, welzijn en gezondheid.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

lesbische, homoseksuele en biseksuele 55-plussers in Nederland; controlegroep heteroseksuele 55-plussers

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

TNO NIPObase

Steekproefmethode

selectievraag benaderde panelleden; alle personen uit de LHB-groep kregen de vragenlijst voorgelegd en één op de vijfentwintig personen in de heterogroep

Verzamelmethode

online vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

TNS Nipo

Frequentie

eenmalig

LHBO 2014

Veldwerkperiode

30 oktober tot en met 16 november 2014

Steekproefomvang

bruto steekproef: 15.000 personen van 55 jaar of ouder

Respons

512 personen in LHB-groep; 362 personen in hetero-groep

 

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Lesbische, homoseksuele en biseksuele ouderen (55+) (LHBO)

Menu