logo

Lokale Uitvoeringspraktijk Wmo (LUW)

In het kader van de evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) is een onderzoek gehouden onder Nederlandse gemeenten naar de uitvoering van de Wmo 2015 in de lokale praktijk. Hierbij zijn gegevens verzameld over gemeentelijk beleid en de ervaringen van gemeenten.

 

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie alle (388) Nederlandse gemeenten
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid Nederlandse gemeenten
Entiteiten gemeenten
Steekproefkader alle gemeenten zijn benaderd
Steekproefmethode nvt
Verzamelmethode online vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Veldwerk I&O Research
Frequentie eenmalig
Berichtgever (coördinerend) Wmo-beleidsmedewerker
Verslagperiode 1 januari 2015 - eind juni 2017

LUW 2017

Veldwerkperiode half april - eind juni 2017
Steekproefomvang 388 gemeenten
Respons 269 gemeenten (69%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Lokale Uitvoeringspraktijk Wmo (LUW)

Menu