logo

Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)

De Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) aan de Vrije Universiteit is in 1991 in het leven geroepen door het Ministerie van VWS om determinanten en gevolgen van veroudering vast te leggen en te bestuderen. Het onderzoek richt zich op (veranderingen in het) lichamelijk, emotioneel, cognitief en sociaal functioneren van ouderen. Hierbij wordt onderzocht welke veranderingen er plaatsvinden in het functioneren van ouderen, wat de predictoren van eventuele veranderingen zijn, in hoeverre veranderingen op één terrein van functioneren (bijvoorbeeld cognitief functioneren) samenhangen met andere terreinen van functioneren (bijvoorbeeld lichamelijk functioneren) en wat de consequenties zijn van veranderingen in functioneren van ouderen op bijvoorbeeld het gebruik van zorgvoorzieningen.
Meer informatie op de LASA-website.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

ouderen tussen de 55 en 85 jaar (eerste meting)

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

bevolkingsregister

Steekproefmethode

drietrapssteekproef: adressen uit 11 gemeenten uit drie regio's in Nederland; de onderzoekspopulatie is gewogen teneinde rekening te houden met de hogere mortaliteit onder de oudere bevolkingsgroepen

Verzamelmethode

mondelinge en schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Vrije Universiteit Amsterdam, in opdracht van het ministerie van VWS

Frequentie

Elke drie jaar worden steeds dezelfde personen onderzocht. De eerste meting vond plaats in 1992 (3107 personen), de tweede in 1995-1996, de derde in 1998-1999, de vierde in 2001-2002, de vijfde in 2005-2006 en de zesde in 2008-2009.

Soort onderzoek

longitudinaalHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA)

Menu