logo

Mediabehoeftenonderzoek (MBO)

Het Mediabehoeftenonderzoek (MBO) is gehouden om meer inzicht te krijgen in de behoeften die ten grondslag liggen aan mediagebruik en hoe deze behoeften over een dag een rol spelen. Mensen werd gevraagd om in een dagboek  per kwartier hun activiteiten in het algemeen en hun mediagebruik in het bijzonder bij te houden. Daarbij is steeds onderscheid gemaakt tussen hoofdactiviteiten, maximaal drie nevenactiviteiten en de onderliggende behoeften.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse burgers tussen de 16 en 80 jaar

Soort onderzoek

enquête, dagboek

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

TNS NIPObase

Steekproefmethode

zelfaanmelders

Verzamelmethode

online of papieren vragenlijst en dagboek.

Opdrachtgever

Nederlandse Publieke Omroep (NPO)

Veldwerk

TNS NIPO

Frequentie

eenmalig

Weging

naar leeftijd, geslacht, opleiding, regio, internetgebruik, dagen van de week

Veldwerkperiode

5 tot en met 26 oktober 2008

Steekproefomvang

3927 verzonden uitnodigingen

Respons

2812 ingevulde dagboeken en vragenlijsten

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Mediabehoeftenonderzoek (MBO)

Menu