logo

Mediatijdbestedingsonderzoek (Media:Tijd)

Media:Tijd is een tijdbestedingsonderzoek met de focus op media. Alle grote dagelijkse activiteiten worden op hoofdlijnen in kaart gebracht, terwijl die van media binnen de mogelijkheden van een tijdbestedingsonderzoek zo specifiek mogelijk (multi- dan wel crossmediaal) in kaart worden gebracht. Het is een aanvulling op de bestaande media-bereiksonderzoeken naar print, radio, televisie en internet, die  informatie per medium meten. Media:Tijd geeft inzicht in de onderlinge relatie van deze media en in mediagedrag dat niet door de bereiksonderzoeken wordt gemeten.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie personen van 13 jaar en ouder in particuliere Nederlandse huishoudens
Soort onderzoek enquête en dagboek
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen; dagboeken
Steekproefkader respondenten van het Nederlandse bereiksonderzoek voor printmedia, de NOM Print Monitor, die hadden aangegeven bereid te zijn aan toekomstig onderzoek mee te werken ('reguliere steekproef'), aangevuld met respondenten van de voorgaande meting Media:Tijd ('herbenaderingssample')
Steekproefmethode alle personen in het kader zijn benaderd
Verzamelmethode vragenlijst en dagboek: online of telefonisch
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en organisaties voor mediabereiksonderzoek: het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM), het Nationaal LuisterOnderzoek (NLO), de Stichting KijkOnderzoek (SKO) en het Buitenreclame Onderzoek (BRO); in 2013 ook de Stichting Internetreclame (STIR)
Veldwerk GfK Intomart
Frequentie herhaald vanaf 2013
Weging de weegnormen zijn conform de MOA Gouden Standaard

Media:Tijd 2018

Veldwerkperiode september - oktober 2018
Steekproefomvang 11.267 benaderde personen
Respons 2713 personen hebben hun tijdbesteding vier tot zeven dagen bijgehouden (24%)

Media:Tijd 2015

Veldwerkperiode 14 september tot en met 18 oktober 2015
Steekproefomvang 12.100 benaderde personen
Respons 2953 personen hebben hun tijdbesteding vier tot zeven dagen bijgehouden (24%)

Media:Tijd 2013

Veldwerkperiode 9 september tot en met 13 oktober 2013
Steekproefomvang 13.380 benaderde personen
Respons 2989 personen hebben hun tijdbesteding vier tot zeven dagen  bijgehouden (22%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Mediatijdbestedingsonderzoek (Media:Tijd)

Menu