logo

Meetinstrument sociale uitsluiting - proefenquête (MSU)

Sociale uitsluiting is een van de kernthema's van het SCP. Om een aangescherpt meetinstrument voor sociale uitsluiting te maken zijn vier focusgroeponderzoeken en acht cognitieve tests gehouden. Op grond van de resultaten hiervan is een proefenquête opgesteld om na te gaan met welke vragen de verschillende dimensies van Sociale uitsluiting het beste gemeten kunnen worden.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

onderzoekspanel van TNS NIPO (online-onderzoek); Cendrisbestand (schriftelijke dataverzameling)

Steekproefmethode

aselecte steekproef; bij het online-onderzoek stratificatie naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en inkomen, en regio

Verzamelmethode

mixed mode: online vragenlijst voor mensen met en schriftelijke vragenlijst voor mensen zonder een internetverbinding

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Veldkamp

Frequentie

eenmalig

Weging

naar geslacht, leeftijd, opleiding, grootte huishouden, regio, etniciteit, internet, bruto jaarinkomen

Verslagperiode

vragen naar deelname/gebruik: over de afgelopen twaalf maanden (zorg),  twee jaar (sociale voorzieningen) of vijf jaar (slachtoffer misdrijf); de overige vragen betreffen de huidige situatie

MSU 2010

Veldwerkperiode

online-onderzoek: 8 juni tot en met 16 juni 2010; schriftelijk onderzoek: 7 juni tot en met 28 juni 2010

Steekproefomvang

1000 personen benaderd: online-onderzoek 600 personen; schriftelijk onderzoek 400 personen

Respons

648 personen: online-onderzoek 453 personen (76%); schriftelijk onderzoek 195 personen (49%)

Relevante SCP-publicaties

MSU-documentatie

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Meetinstrument sociale uitsluiting - proefenquête (MSU)

Menu