logo

Mobiliteitsbeleving (MB)

Het onderzoek Mobiliteitsbeleving stelt vragen naar de beleving van verkeer en vervoer. Op grond van deze gegevens worden het gebruik van verschillende vervoermiddelen en de behoeften en wensen betreffende het verkeers- en vervoerssysteem in Nederland geïnventariseerd.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen

Steekproefkader

afgiftepuntenbestand KPN via Cendris

Steekproefmethode

aselecte adressensteekproef, eerstjarige persoon; stratificatie vier grote steden versus rest van het land

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)

Veldwerk

TNS-NIPO

Frequentie

eenmalig

Weging

naar leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, opleidingsniveau en regio

Veldwerkperiode

eerste kwartaal 2005

Steekproefomvang

3000 personen

Respons

1028 personen (34%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Mobiliteitsbeleving (MB)

Menu