logo

Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON)

Het Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON) levert informatie voor onderzoekers en beleidsmakers op het gebied van verkeer en vervoer: waarheen, wanneer, hoe en waarom verplaatsen Nederlanders zich. Het onderzoek bestaat uit een basisonderzoek, dat gezien kan worden als de opvolger van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) sinds 1978 jaarlijks heeft uitgevoerd. Naast het basisonderzoek biedt het MON mogelijkheden om regionaal extra enquêtes te verspreiden (meerwerk) of om specifieke extra vragen te stellen (maatwerk).
De MON-bestanden zijn te verkrijgen via
DANS onder de tussen haakjes vermelde studienummers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in Nederland woonachtige bevolking m.u.v. bewoners van instellingen, inrichtingen en tehuizen

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

huishoudens; personen; verplaatsingen; ritten

Steekproefkader

DMdata Consumentenbestand (DMC) van Cendris

Steekproefmethode

maandelijks een aselecte steekproef

Verzamelmethode

schriftelijke basisenquête; 3 standaard na-enquêtes: non-respons (schriftelijk), OV en ritten (telefonisch); telefonische motivatie; elke dag van het jaar vult een aantal huishoudens de vragenlijst in

Opdrachtgever

Ministerie van Verkeer en Waterstaat; Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS AVV) cq. Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS)

Veldwerk

Socialdata

Frequentie

jaarlijks, vanaf 2004

Weging

huishoudens: huishoudgrootte naar stedelijkheidsgraad en huishoudgrootte naar provincie; personen: leeftijd, geslacht, provincie, stedelijkheidsgraad, autogegevens en invulmaand; verplaatsing: vakantiecorrectie

Berichtgevers

proxy niet toegestaan

 MON 2009 (P1842)

 Steekproefomvang

bruto steekproef exclusief kwaliteitsneutrale uitval 20.141 adressen 

 Respons

14.191 huishoudens (70%); 30.291 personen 

 MON 2008 (P1814)

 Steekproefomvang

bruto steekproef exclusief kwaliteitsneutrale uitval 20.589 adressen 

 Respons

14.448 huishoudens (70%); 30.121 personen 

MON 2007 (P1735) 

 Steekproefomvang

bruto steekproef exclusief kwaliteitsneutrale uitval 34.445 adressen 

Respons 

24.133 huishoudens (70%); 52.218 personen 

MON 2006 (P1734)

Steekproefomvang

bruto steekproef exclusief kwaliteitsneutrale uitval 34.603 adressen

Respons

24.398 huishoudens (71%); 53.545 personen

MON 2005 (P1733)

Steekproefomvang

bruto steekproef exclusief kwaliteitsneutrale uitval 34.445 adressen

Respons

24.462 huishoudens (71%); 56.020 personen

MON 2004 (P1732)

Steekproefomvang

circa 45.250 huishoudens

Respons

29.221 huishoudens (73%); 66.482 personenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON)

Menu