logo

Monitor amateurkunst - module waardering en beeldvorming (MAK)

De Monitor Amateurkunst (MAK) is een trendmonitor die een beeld beoogt te geven van de kunstactiviteiten van Nederlanders. MAK is in samenwerking met Bureau Veldkamp door Kunstfactor,het landelijk sectorinstituut voor de amateurkunst, ontwikkeld als een instrument om de amateurkunst cijfermatig in kaart te brengen. Hierbij is gebruik gemaakt van gegevens uit een pool van 160.000 Nederlandse huishoudens. Screening daarvan leverde een panel op van 12.000 amateurkunstenaars van zes jaar en ouder, verdeeld over zes kunstdisciplines: beeldende kunst, muziek, nieuwe media, dans, schrijven en theater. Voor onderzoek kunnen steekproeven uit deze monitor getrokken worden.

In 2009 is in de monitor Amateurkunst voor het SCP een vragenmodule ingepast waarin aan enkele honderden kunstbeoefenaars (n=463), zowel deelnemers als niet-deelnemers aan lessen en aan organisaties, vragen zijn gesteld over waardering en beeldvorming.

Nulmeting Monitor Amateurkunst: 2009

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Monitor amateurkunst - module waardering en beeldvorming (MAK)

Menu