logo

Monitor talent naar de top (MTT)

Sinds 2008 kunnen bedrijven en non-profitorganisaties het charter Talent naar de Top ondertekenen. Daarmee leggen ze zich vast op zelfgekozen doelen om het aantal vrouwen in topfuncties in hun organisaties te vergroten. Jaarlijks moeten de charterondertekenaars rapporteren aan de Commissie Monitoring Talent naar de Top over de voortgang van het aandeel vrouwen in de top en de maatregelen die zij hebben genomen om een hogere toestroom en doorstroom van vrouwen in topfuncties te stimuleren. De Commissie werkt bij de jaarlijkse rapportage over de voortgang, de monitor Talent naar de Top, sinds 2010 samen met het SCP. Meer informatie over Talent naar de Top op de website Talent naar de Top.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

bedrijven en non-profitorganisaties die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend

Soort onderzoek

enquĂȘte

Entiteiten

organisaties

Verzamelmethode

digitale vragenlijst, afgenomen met de Tool Monitoring Talent

Opdrachtgever

Commissie Monitoring Talent naar de Top

Veldwerk

IT-Aubergine

Frequentie

jaarlijks over het voorafgaande kalenderjaar; de eerste monitor (over 2008) is gestart in 2009

MTT2011

Veldwerkperiode

30 januari 2012 - 8 maart 2012; charterorganisaties kregen in januari 2012 een oproep om de gegevens in te vullen in de Tool

Aantal

in 2011 waren er 199 charterondertekenaars

Respons

in 2011 is door 175 charterondertekenaars gerapporteerd over 199 organisaties (sommige ondertekenaars rapporteren over verschillende onderdelen, met verschillende maatregelen en streefcijfers)

MTT2010

Veldwerkperiode

31 december 2010 - 15 februari 2011; charterorganisaties kregen rond de jaarwisseling een oproep om de gegevens in te vullen in de Tool.

Aantal

eind 2010 waren er 170 charterondertekenaars

Respons

in 2011 is over 184 organisaties in 2010 gerapporteerd (sommige organisaties rapporteren over verschillende onderdelen, met verschillende maatregelen en streefcijfers)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Monitor talent naar de top (MTT)

Menu