logo

Nationaal panel chronisch zieken en gehandicapten (NPCG)

Het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Nivel verzamelt met het Nationaal panel chronisch zieken en gehandicapten (NPCG) gegevens over de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische aandoening of handicap. De eigen ervaring van de deelnemers staat hierbij centraal. Twee keer per jaar worden vragen voorgelegd aan een panel van circa 3.800 chronisch zieken en gehandicapten van 15 jaar en ouder, zelfstandig wonend. De oude naam van dit panel is Patiëntenpanel chronisch zieken (PPCZ)

Meer informatie over het NPCG-panel is te vinden op de website van het Nivel.

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Nationaal panel chronisch zieken en gehandicapten (NPCG)

Menu