logo

Nationaal scholierenonderzoek (NSO)

In het kader van het project 'Nationaal Scholierenonderzoek, een monitor op de toekomst' zijn scholieren in het voortgezet onderwijs geënquêteerd (in 1999 ook scholieren in groep 8 van het basisonderwijs). Doel van dit project was het in kaart brengen van gedrag, gezondheid, opvattingen en ideeën over financiën, leefwijze en toekomst van de huidige generatie scholieren. Het Nationaal Scholierenonderzoek is in 2001 voor het laatst gehouden. De NSO-bestanden zijn te verkrijgen via DANS onder de tussenhaakjes genoemde studienummers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

scholieren in het voortgezet onderwijs; in 1999 ook scholieren in groep 8 van het basisonderwijs

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

school

Entiteiten

personen

Steekproefmethode

clustersteekproef school/klas; mailing naar alle onderwijsinstellingen; representatieve selectie uit aanmeldingen

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

1984 en 1990: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), Econometrisch Instituut van de Erasmus Universiteit en Keesings Onderwijsbladen
1992 tot 1996: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), Stichting Economisch Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (SEO) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
vanaf 1999: Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)

Frequentie

1984; 1990, 1992, 1995, 1996, 1999 en 2001

Weging

herweging naar provincie, denominatie en schooltype/leerjaar op basis van CBS onderwijsstatistieken

NSO'84 (P1446)

Veldwerkperiode

december 1984

Steekproefomvang

circa 15.000 uitgezette vragenlijsten

Respons

11.244 personen

NSO'90(P1447)

Veldwerkperiode

eind 1990

Steekproefomvang

circa 18.000 uitgezette vragenlijsten

Respons

12.570 personen

NSO'92 (P1448)

Veldwerkperiode

oktober - november 1992

Steekproefomvang

circa 17.500 uitgezette vragenlijsten

Respons

15.245 personen

NSO'94 (P1449)


Veldwerkperiode

november 1994 - januari 1995

Steekproefomvang

circa 25.000 uitgezette vragenlijsten

Respons

17.770 personen

NSO'96 (P1450)

Veldwerkperiode

november - december 1996

Steekproefomvang

circa 12.000 uitgezette vragenlijsten

Respons

10.352 personen

NSO'99 (P1495)

Veldwerkperiode

december 1999 - februari 2000

Steekproefomvang

circa 30.000 uitgezette vragenlijsten

Respons

13.994 personen

NSO2001 (P1578)

Veldwerkperiode

november 2001 - februari 2002

Steekproefomvang

circa 22.000 uitgezette vragenlijsten

Respons

9782 personenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Nationaal scholierenonderzoek (NSO)

Menu