logo

Nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA)

Het doel van de Nationale Enquête arbeidsomstandigheden (NEA) is het in kaart brengen van informatie op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden van werknemers. De NEA wordt uitgevoerd door het CBS en TNO, in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een beschrijving van de NEA staat op de website van het CBS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Alle werknemers van 15 tot en met 74 jaar die in Nederland werken.

Frequentie

De NEA wordt sinds 2005 jaarlijks uitgevoerd.

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Nationale enquête arbeidsomstandigheden (NEA)

Menu