logo

Nederland in generatieperspectief (NIG)

Het onderzoek Nederland in Generatieperspectief is gehouden voor het Sociaal en Cultureel Rapport van 2010. Er is gevraagd naar onderwerpen als (gepercipieerde) generatieverschillen en solidariteit tussen generaties.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

CBS personensteekproefkader op basis van de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)

Steekproefmethode

random personensteekproef gestratificeerd naar zeven leeftijdsgroepen: 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74 en 75+

Verzamelmethode

webvragenlijst (CAWI) of schriftelijke vragenlijst, naar keuze respondent

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

TNS NIPO

Frequentie

eenmalig

Weging

naar herkomst x generatie, leeftijd x geslacht, inkomen in klassen, type huishouden in klasse

NIG2010

Veldwerkperiode

1 juni tot en met 16 juli 2010

Steekproefomvang

netto 7126 uitgezette vragenlijsten

Respons

2604 ingevulde vragenlijsten (37%), waarvan 572 CAWI en 2032 schriftelijk

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Nederland in generatieperspectief (NIG)

Menu