logo

Nederlanders over het platteland (NOP)

In opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekijkt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de sociale en culturele ontwikkelingen op het platteland. Daartoe is in het onderzoek Nederlanders over plattelanders nagegaan welk belang het platteland heeft voor het leven en welzijn van de gehele Nederlandse bevolking en van het belang dat de bevolking hecht aan de kwaliteiten en het voortbestaan van het platteland.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlands sprekende personen van 15 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

adres, persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

afgiftepuntenbestand van TNT Post

Steekproefmethode

meertrapssteekproef: postcode, adres, huishouden, persoon; adressensteekproef gestratificeerd naar provincie en stedelijkheidsklasse van de postcode

Verzamelmethode

computer ondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

GfK Panelservices Benelux

Frequentie

eenmalig

Naam

NOP 2007

Veldwerkperiode

april-juli 2007

Steekproefomvang

4121 personen

Respons

2058 personen (50%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Nederlanders over het platteland (NOP)

Menu