logo

Nederlandse survey criminaliteit en rechtshandhaving (NSCR)

Ten behoeve van het onderzoeksprogramma van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving zijn gegevens verzameld over de ervaring van Nederlanders met criminaliteit en over hun mening over criminaliteit en rechtshandhaving. Ook werd gevraagd naar slachtofferschap en daderschap van uiteenlopende delicten.

Het bestand en de bijbehorende documentatie zijn te verkrijgen via DANS met het studienummer P1465.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder / Nederlandse bevolking van 15 - 30 jaar

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

PTT-afgiftepuntenbestand

Steekproefmethode

drietraps: gemeente gestratificeerd naar regio en urbanisatiegraad, adres, persoon (eerstjarige)

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI) en een schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Veldwerk

Inter/View

Frequentie

eenmalig

Verslagperiode

er is ook naar ervaringen uit het verleden gevraagd

Veldwerkperiode

september - december 1996

Steekproefomvang

15 jaar en ouder: 4684 personen; 15 - 30 jaar: 2388 personen

Respons

15 jaar en ouder: mondelinge interviews met 1939 personen (41%), waarvan 1492 personen de schriftelijke vragenlijst hebben teruggestuurd (76%)
15-30 jaar: mondelinge interviews met 1012 personen (42%), waarvan 702 personen de schriftelijke vragenlijst hebben teruggestuurd (69%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Nederlandse survey criminaliteit en rechtshandhaving (NSCR)

Menu