logo

Netherlands Kinship Panel Study (NKPS)

Doel van het multi-mode / multi-actor-panelonderzoek de Netherlands Kinship Panel Study is inzicht te krijgen in de aard en sterkte van familiebanden in Nederland. Er worden vragen gesteld als: Hoe belangrijk is familie eigenlijk nog? Kunnen we terugvallen op onze familie als dat nodig is of juist niet? Zijn we vooral met ons eigen leven bezig ten koste van de aandacht voor onze familieleden? Er zijn vragen gesteld aan de geselecteerde respondent ('anchor') en een aantal familieleden ('survey alters'). Naast het hoofdonderzoek onder de Nedelandse bevolking is in de eerste twee golven een afzonderlijk onderzoek gehouden onder een gestratificeerde steekproef van de vier grootste migrantengroepen in Nederland (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen).
Meer informatie op de site van het NKPS:
http://www.nkps.nl/

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18-79 jaar in particuliere huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

golf 1: adres

Entiteiten

personen

Steekproefkader

golf 1: Cendris-adressenbestand (TPG-afgiftepunten)
volgende golven: respondenten van voorgaande golf

Steekproefmethode

golf 1: random adressensteekproef; 'verjaardagsregel'

Verzamelmethode

mixed mode:
golf 1: computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI) voor de hoofdrespondent en schriftelijke vragenlijsten voor de hoofdrespondent en geselecteerde familieleden
golf 2: CAPI, CATI, Web en self-completion (schriftelijk of via internet); survey alter alleen self-completion
golf 3: CAPI, CATI,Web en self-completion (schriftelijk of via internet: bij Web geïntegreerd met hoofdvragenlijst); survey alter alleen self-completion

Opdrachtgever

samenwerkingsverband tussen het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) en de Universiteiten van Utrecht, Tilburg en Amsterdam

Veldwerk

golf 1: Survey Data / Research and Marketing B.V.
golven 2 en 3: GfK Panelservices

Frequentie

elke drie jaar een nieuwe golf
golf 1: 2002-2004
golf 2: 2006-2007
golf 3: 2010-2011

NKPS 2002-2004 (eerste golf)

Veldwerkperiode

oktober 2002 - januari 2004

Steekproefomvang

21.571 adressen

Respons

8155 personen (38%)

NKPS 2006-2007 (tweede golf)

Veldwerkperiode 

 

Steekproefomvang 

8161 personen 

Respons

6091 personen (75%): CAPI 5773, CATI 199,Web 119

NKPS 2010-2011 (derde golf)

Veldwerkperiode

april 2010 - februari 2011

Steekproefomvang

6091 personen

Respons

4390 personen (72%): Web 2413, CATI 1182, CAPI 795

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Netherlands Kinship Panel Study (NKPS)

Menu