logo

New Romanian Immigrant Survey/Nieuw Roemeens Immigranten Survey (NRIS)

Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is onder recent gemigreerde Roemenen een replicatie gehouden van het internationale longitudinale SCIP-onderzoek naar integratieprocessen van recente migranten.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

eerste generatie Roemeense migranten die  tussen 1 januari 2013 en 1 oktober 2014 voor het eerst in de GBA waren ingeschreven; 18-65 jaar

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen

Steekproefkader

CBS-adressensteekproefkader op basis van de GBA

Steekproefmethode

random adressensteekproef uit doelgroep

Verzamelmethode

face to face interview door Roemeense interviewers in het Roemeens

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Motivaction International B.V.

Frequentie

eenmalig

NRIS 2014

Veldwerkperiode

27 september 2014 tot 3 december 2014

Steekproefomvang

1397 adressen aangeleverd; 692 juiste adressen (waar iemand uit de doelgroep woonde)

Respons

356 personen (25% / 51%)

 

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / New Romanian Immigrant Survey/Nieuw Roemeens Immigranten Survey (NRIS)

Menu