logo

Nieuwe Immigranten Survey Nederland (NIS2NL)

De Nieuwe Immigranten Survey is een longitudinaal panelonderzoek naar vroege integratieprocessen van migranten die recent naar Nederland zijn gekomen. NIS2NL is de opvolger van het door Norface gefinancierde onderzoek SCIP dat in 2010-2012 plaatsvond in Nederland, Duitsland, Engeland en Ierland. In NIS2NL worden aan recent naar Nederland verhuisde migranten vragen gesteld over demografische kenmerken, woonsituatie, opleiding, werk, inkomen, taalbeheersing, identificatie, contact en gepercipieerde discriminatie.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

recent naar Nederland verhuisde Poolse, Turkse, Bulgaarse en Spaanse migranten

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

eerste meting: migranten die zich minder dan 18 maanden geleden hadden ingeschreven in het Nederlandse bevolkingsregister
tweede meting: migranten die hebben meegewerkt aan de eerste meting van NIS2NL en hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen benadering voor een volgende meting

Steekproefmethode

steekproef geleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Verzamelmethode

schriftelijke of online vragenlijst in eigen taal

Opdrachtgever

Radboud Universiteit Nijmegen (RU), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Universiteit Utrecht (UU)

Veldwerk

Veldkamp

Frequentie

2 metingen: 2013/2014 en 2015

NIS2NL: eerste meting 2013/2014; vervolgmeting 2015

Veldwerkperiode

eerste meting: najaar 2013 en voorjaar 2014
tweede meting: voorjaar en zomer 2015

Steekproefomvang

eerste meting: netto 17223 personen
vervolgmeting: 3917 benaderbare respondenten

Respons

eerste meting: 4808 personen (28%)
vervolgmeting: 2257 personen (59%)

 

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Nieuwe Immigranten Survey Nederland (NIS2NL)

Menu