logo

Onderwijs in allochtone levende talen (OALT)

Sinds 1998 ligt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs in allochtone levende talen bij de gemeenten. Om zicht te krijgen op de wijze waarop de gemeenten deze taak vorm geven en op de eventuele knelpunten die zich daarbij voordoen, is gestreefd naar een zo compleet mogelijk overzicht van de aantallen leerlingen in het basisonderwijs die taalondersteuning krijgen en de aantallen leerlingen die na schooltijd les krijgen in de eigen taal (OALT-cultuureducatie). Deze gegevens dienen als uitgangspunt om de stabiliteit en veranderingen in het OALT-aanbod door de tijd zo nauwkeurig mogelijk te monitoren.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse gemeenten die een doeluitkering voor OALT ontvangen

Soort onderzoek

enquĂȘte

Entiteiten

gemeenten

Steekproefmethode

volledige universum

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst; aanvullende dataverzameling met een verkorte vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Frequentie

eenmalig

Berichtgever

beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente

Verslagperiode

beleidsontwikkeling sinds 1998; het OALT-aanbod in het schooljaar 2000-2001

OALT 2001

Veldwerkperiode

februari 2001-april 2001; aanvullende dataverzameling oktober 2001 - januari 2002

Steekproefomvang

218 gemeenten

Respons

141 gemeenten (65%); na aanvullende dataverzameling 186 gemeenten (85%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onderwijs in allochtone levende talen (OALT)

Menu