logo

Onderzoek De Strijp 2001 (STRP)

Onder inwoners van de nieuwbouwwijk De Strijp in Rijswijk ZH is een onderzoek gehouden in het kader van het project Toekomstverkenning sociale structuur om een vergelijking te kunnen maken van vier Nederlandse wijken vanuit het perspectief van sociale integratie en sociale cohesie. Centrale aspecten die in het onderzoek aan de orde komen zijn: identificatie van de bewoners met hun wijk en wijkgenoten en onderlinge contacten van de bewoners; vertrouwen in maatschappelijke instellingen; de politieke en maatschappelijke participatie (lidmaatschap van verenigingen, vrijwilligerswerk, informele zorgverlening). De vragen zijn voor een belangrijk deel ontleend aan de vraagstellingen in het project Culturele Veranderingen in Nederland.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

inwoners van de wijk De Strijp in Rijswijk ZH

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

adres, persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

1387 woningen in De Strijp

Steekproefmethode

tweetraps-steekproef: adressen; personen: eerst-jarige van 16 jaar of ouder

Verzamelmethode

mondelinge en schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

GfK PanelServices

Frequentie

eenmalig

Veldwerkperiode

maart 2001

Steekproefomvang

440 adressen bruto; 277 adressen netto

Respons

201 personen (73% van de netto steekproef)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onderzoek De Strijp 2001 (STRP)

Menu