logo

Onderzoek burgerparticipatie (BP)

Voor een onderzoek naar burgerparticipatie is in vijf gemeenten een enquête gehouden met vragen over participatie en betrokkenheid, lokale problemen, tevredenheid en vertrouwen ten aanzien van de gemeente, overheidstaken, opvattingen van medeburgers, ideeën over eigen verantwoordelijkheid en standaardachtergrondkenmerken. De vijf gemeenten, Emmen, Berkelland, Zeist, Schouwen-Duiveland en Peel en Maas, zijn in overleg met het Ministerie van BZK
geselecteerd.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder; in geselecteerde gemeenten: Emmen, Berkelland, Zeist, Schouwen-Duiveland en Peel en Maas

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

Gemeentelijke basisadministratie

Steekproefmethode

vijf gemeenten geselecteerd ism minsterie van BZK; aselecte steekproef uit GBA van personen van 18 jaar en ouder

Verzamelmethode

mixed mode: schriftelijke  en online vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

I&O Research

Frequentie

eenmalig

BP2012

Veldwerkperiode

24 januari tot en met 28 maart 2012

Steekproefomvang

5878 personen: Emmen 1199 personen, Berkelland 1156 personen, Zeist 1180 personen, Schouwen-Duiveland 1170 personen en Peel en Maas 1173 personen

Respons

2753 personen (47%); hiervan  32%  via  online vragenlijst en 68% via schriftelijke vragenlijst

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onderzoek burgerparticipatie (BP)

Menu