logo

Onderzoek dagrecreatie (ODR)

Het doel van het Onderzoek Dagrecreatie (ODR) is gegevens te verzamelen over recreatieve activiteiten waarvoor men ten minste twee uur van huis is zonder dat daarbij een overnachting elders plaatsvindt. Bezoek aan familie of kennissen en uitstapjes vanaf een vakantieadres zijn in dit onderzoek niet inbegrepen. De respondenten vullen hun dagrecreatieve activiteiten gedurende een halve of hele maand in op een schema; de informatie wordt wekelijks telefonisch opgenomen.
Het ODR is een microbestand van het CBS dat via DANS te bestellen is (P1677). Op de CBS-site staat meer informatie over het bestand.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

personen woonachtig in Nederland, exclusief personen in institutionele huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Entiteiten

personen en dagtochten

Verzamelmethode

computerondersteunde telefonische enquête (CATI); dagboekjes

Opdrachtgever

Centraal Bureauvoor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureauvoor de Statistiek (CBS)

Frequentie

het onderzoek is gehouden in 1990/1991, 1995/1996, 2001/2002 en 2006/2007

Weging

naar leeftijd en geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheid

Berichtgevers

voor kinderen jonger dan 12 een van de ouders; van 12-16 eventueel een van de ouders

ODR 1990/1991

Steekproefeenheid

adres

Steekproefkader

PTT-afgiftepuntenbestand

Veldwerkperiode

september 1990 - augustus 1991; elke halve maand een deelsteekproef

Steekproefmethode

aselecte adressensteekproef; een respondent per adres

Steekproefomvang

1500-1600 adressen per deelsteekproef

Respons

ca. 700 personen (ca. 45%) per deelsteekproef; 24.498 personen; 59.275 dagtochten

ODR 1995/1996

Steekproefeenheid

adres

Steekproefkader

PTT-afgiftepuntenbestand

Veldwerkperiode

september 1995 - augustus 1996; elke halve maand een deelsteekproef

Steekproefmethode

aselecte adressensteekproef; een respondent per adres

Steekproefomvang

ca. 38.400 adressen;

Respons

23.278 personen; 58.524 dagtochten

ODR 2001/2002

Steekproefeenheid

persoon

Steekproefkader

gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Veldwerkperiode

september 2001 - augustus 2002; elke halve maand een deelsteekproef

Steekproefmethode

aselecte personensteekproef

Steekproefomvang

ca. 26.500 personen

Respons

12.514 personen; 29.129 dagtochten

ODR 2006/2007

Steekproefeenheid

persoon

Steekproefkader

gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Veldwerkperiode

1 oktober 2006 tot en met 30 september 2007; elke halve maand een deelsteekproef

Steekproefmethode

aselecte personensteekproef

Steekproefomvang

ca. 21.500 personen

Respons

11.123 personen; 24.023 dagtochtenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onderzoek dagrecreatie (ODR)

Menu